Beneficiile credinței în Isus Hristos.

Romani capitolul 5

Isus Hristos a murit în locul nostru,… în consecință noi cei care ar fi trebuit sa fim pedepsiți, acum, prin credința mântuitoare în Domnul Isus, suntem scăpați , exonerați de pedeapsa și avem viata veșnică. Rom. 5:9. 

Mesajul capitolului 5 din Romani, scoate in evidenta faptul ca  persoana care accepta prin credință mesajul Evangheliei, scapă de pedeapsa păcatului se bucura de pace cu Dumnezeu și primește viata veșnică.

Prin credință așadar, omul este socotit neprihănit și în consecință se bucura de: 

  1. Pace cu Dumnezeu prin Isus Hristos.  “ Deci fiindca suntem socotiti neprihaniti, prin credinta, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.” Romani 5:1 

Pacea cu Dumnezeu de care ne bucuram nu are la baza comportamentul și meritele noastre. Iertarea și neprihănirea, pe care le putem avea, prin credință,  datorita morții Domnului Isus în locul nostru, ne aduce pace cu Dumnezeu. 

2.    Mântuirea sufletelor prin Isus Hristos.  “Deci cu atat mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți, prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mania lui Dumnezeu.” Romani 5:9

Mântuirea, salvarea este darul lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, pentru toți cei care cred și sunt socotiți neprihăniți prin credință. Suntem mântuiți prin credința nu prin fapte, ca sa nu se laude nimeni. Toată lauda în schimb este a lui Dumnezeu care a avut și are mila de noi. 

3.   Bucurie în Dumnezeu prin Isus Hristos. “Si nu numai atât, dar ne și bucuram în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea.” Romani 5:11

Bucuria pe care Dumnezeu ne-o dăruiește, are la baza lucrarea Domnului Isus. Din acest motiv ne putem bucura în orice vreme, chiar și atunci când trecem prim momente mai puțin plăcute. Bucuria pe care o avem e de la Dumnezeu. 

4.   Viata vesnica prin Isus Hristos. “pentru ca, după cum păcatul a stăpânit dând moartea, tot asa și harul sa stăpânească dând neprihănirea, ca sa dea viata veșnica, prin Isus Hristos, Domnul nostru.” Romani 5:21

Promisiunea vieții veșnice, vine în urma credinței si acceptării mesajului Evangheliei. Isus Hristos a murit în locul nostru, a plătit plata păcatului si este gata sa dăruiască viață veșnica tuturor celor care cred si decid să-l urmeze în ascultare!

Toate aceste beneficii, binecuvântări  le primim în dar datorită lucrării lui Isus Hristos. Recunoștință sinceră si o inima loiala cerului este răspunsul potrivit la binecuvantarile pe care Dumnezeu le are pentru noi!